Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008

Μία καλή πρωτοβουλία στον τομέα των δημοσίων δαπανών, με οικολογικές προεκτάσεις

Σε μια εποχή που η κυβέρνηση αρκείται σε επικοινωνιακού τύπου μεγαλοστομίες για «μεταρρυθμίσεις», έρχεται μια πρωτοβουλία που δείχνει μια κατεύθυνση στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση της ποιότητας της Δημόσιας Διοίκησης και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών.
Σύμφωνα με δημοσιεύμα της εφημερίδας «Καθημερινή», ξεκινάει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αντικατάστασης του στόλου αυτοκινήτων που διατηρεί ο δημόσιος τομέας από νέα, αντιρρρυπαντικής τεχνολογίας, με την μέθοδο της χρονομίσθωσης (leasing). Με αυτό τον τρόπο υπολογίζεται ότι θα περιοριστούν δραστικά οι δαπάνες για συντήρηση των υπαρχόντων αυτοκινήτων (ένα ποσό που ξεπερνά τα 40 εκατ. €) ενώ λόγω της επιλογής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα περιοριστεί δραστικά η δαπάνη για καύσιμα, το ποσό της οποίας φτάνει τα 220 εκατ. €.
Η αξιοποίηση χρήσιμων εργαλείων της αγοράς στη διαχείριση των δημοσίων δαπανών, με τρόπους που να διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα των αγαθών και υπηρεσιών και να επιτυγχάνει αποτελέσματα ανώτερα από τη σημερινή κατάσταση, είναι μια πρόκληση για κάθε κυβέρνηση που κομίζει το μήνυμα της «μεταρρύθμισης» ή του «εκσυγχρονισμού». Στην προκειμένη περίπτωση, η διατήρηση ενός στόλου 14000 οχημάτων, εκατοντάδων διαφορετικών μοντέλων, που υπάγονται στους χιλιάδες φορείς του Δημοσίου, χωρίς καμία διαδικασία οικονομιών κλίμακας όσον αφορά τόσο στη συντήρησή τους, όσον και στην προμήθεια ή αντικατάστασή τους, αποτελεί άλλη μια έκφανση ενός κράτους το οποίο δεν μπορεί να συνονίσει και να διαχειριστεί τους πόρους του.
Ο κεντρικός σχεδιασμός όσον αφορά στην προμήθεια και τη συντήρηση των οχημάτων επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας σημαντικές, καθώς θα περιοριστεί η πολυτυπία, επιτυγχάνονται, λόγω του όγκου της προμήθειας, καλύτεροι όροι διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές, βελτιώνεται η διαθεσιμότητα των οχημάτων λόγω της δυνατότητας προσωρινής αντικατάστασης των οχημάτων τις περιόδους συντήρησης. Τέλος, τα οφέλη που προκύπτουν από την παραπάνω κίνηση είναι ιδιαίτερα σημαντικά και στον τομέα του περιβάλλοντος. Τα αυτοκίνητα των δημοσίων υπηρεσιών συχνά είναι κακοσυντηρημένα και υπεύθυνα για σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ενώ η αντικατάσταση όλων αυτών των οχημάτων από οχήματα υβριδικά, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δίνει και ένα απτό μήνυμα στην κοινωνία για το πώς γίνεται αντιληπτή απο το κράτος η προστασία του περιβάλλοντος.

3 σχόλια:

elenitsa! είπε...

καλα τα λες αλεξανδρεεεεε

Ανώνυμος είπε...

ma conosci il significato della
parola leasing?

Ανώνυμος είπε...

Γιατί μιλάς ιταλικά;
Το leasing είναι μια μέθοδος χρονομίσθωσης. Η χρήση στην προκειμένη περίπτωση αφορά τη χρονομίσθωση αυτοκινήτων, με ή χωρίς υποχρέωση αγοράς στο τέλος του συμβολαίου, για τις χρήσεις του δημοσίου.
Perche mi parli in italiano? Conosco il significato, di che cosa non sei d'accordo/a?